FAQs

[English will follow below]

Vad är isshoniTogether? 

isshoniTogether är samma ord två gånger. isshoni, eller som det stavas på Japanska: 一 緒 に Det betyder “tillsammans”. I
sshoniTogether har flera syften och mål.

IsshoniTogether syftar till att hjälpa artister hjälpa varandra och nå en bredare publik och nå bortom sitt eget land eller geografisk region.

Under de tio dagarna så kommer artisterna att bo tillsammans och få stor tid till att umgås både på scen och utanför. Det blir tid till att lära sig av varandra, diskussioner, work shops, men också fritidsaktiviteter och turistbesök i regionen.

Musikindustrin förändras, men det ändrar inte på samma sätt, eller i samma takt över världen. Varje land har olika “regler”,olika vanor och seder som gäller.

I många länder sprids musiken via till exempel “Spotify”, men Spotifys tillgänglighet varierar runt om i världen och de är inte helt globala ännu.

I Japan till exempel, distribueras musiken fortfarande ofta via CD-skivor, som säljs i musikaffärer, på konserter och på nätet.

isshoniTogethers syfte är att hjälpa publiken att upptäcka musik har ännu inte har lyssnat på, eller har svårt att hitta.

isshoniTogether hoppas bygga broar av vänskap med musik.

 

Vad kommer hända under isshoniTogether “Tillsammans” i Sverige 5-14 augusti?

Tanken är att man genom att sammankoppla musiker med varandra, och som vänner ska de kunna stödja varandra i sina respektive hemländer.

Därför är IsshoniTogether ett musikläger för musiker.

Denna sommar kommer lägret vara i Järvsö, Sverige. Här kommer musiker från Japan och Sverige att leva tillsammans i stugor i 10 dagar. De kommer äta frukost tillsammans, delta i workshops och ha diskussioner om ämnen som kan vara till nytta, såsom:

– Hur distribuerar ni er musik?

– Hur når ni ut till era fans?

– Hur utnyttjar ni sociala medier?

På så sätt kan de dela sina erfarenheter med varandra och lära sig om olika sätt att använda erfarenheterna i musikbranschen .

Deltagarna kommer också att spela tillsammans och arrangera konserter tillsammans.

 

Vilka är deltagarna i isshoniTogether 2016?

Deltagarna är band och musiker från Japan och Sverige.
Det går att läsa om samtliga deltagarna på http://www.isshonitogether.com/itej-2016-artists/

 

Var är spelningarna?

Vi spelar i Järvsö med omnejd, samt några spridda spelningar i andra delar av Sverige.
Vi kommer att anordna buss resa tur och retur Stockholm- Järvsö
under final helgen
13-14 augusti, med hållplatser i Uppsala Gävle
För mer detaljerat gig schema besök vår hemsida
http://www.isshonitogether.com/
eller vår Facebook sida
https://www.facebook.com/IsshoniTogether/

 

Finns det Facebook Event-sidor till spelningarna?

Vi uppdaterar löpande med länkar på
https://www.facebook.com/IsshoniTogether/

 

Hur tar man sig till Järvsö?

Special chartrad buss tur och retur Stockholm – Järvsö 
Avgång lördag morgon 13/8 återresa Söndag natt 14/8 
Bussen stannar för upphämtning resp avstigning i Uppsala, Gävle, och Bollnäs.

Pris exempel Stockholm Järvsö tur och retur 400 SEK 

Enkel resa enbart upp eller ned 200 SEK
Bokning senast 9e augusti
Isshoni Special – Buss biljetter / Bus tickets

För andra tider boka gärna själv på

http://harjedalingen.se/

eller 
https://www.sj.se/#/

För boende bokning:

http://jarvso.se/bo/

 

Var bokar jag buss t o r Stockholm Järvsö för finalhelgens (13-14/8) evenemang?

Om du inte vill åka med special chartrad buss så kan du boka själv på
http://harjedalingen.se/

 

Hur/var kan jag boka biljetter till spelningarna?

Boka och köp biljetter på vår webbsida med Swish.

Vid några tillfällen kan du också köpa biljett i dörren.

För biljettinformation och biljett bokningar (fr o m 21 juli):
http://www.isshonitogether.com/biljetter-tickets/

Vad kostar en konsertbiljett?

Det skiftar mellan venue och event.
Kolla
http://www.isshonitogether.com/biljetter-tickets/

och event sidor på Facebook från
https://www.facebook.com/IsshoniTogether/

Kostnaden varierar beroende av event .

Det flesta biljetterna ligger på max 150 SEK

För kulturdagen 13/8 och final den 14/8 är prissättningen annorlunda.
Vi säljer både endags och tvådagsbiljetter och 
för den stora finalen den 14/8 så finns det dessutom mängdrabatt.
om man köper fler biljetter i förväg.
Trots allt så handlar ju vårt projekt om att göra saker tillsammans.

 

Vad kostar finalhelgens (13 och 14 augusti) evenemang och vad ingår?

Lördagen 13 Augusti Kulturdag på Bergskrogen

(Bergskrogen serverar lunch kl 11.30 – 14.30.)

För mer info besök http://bergshotellet.se/bergskrogen)

Från kl 12.30 Gratis för alla: Artist häng och eventuella utomhusaktiviteter om vädret tillåter.

Program Start kl 15:00

Detta ingår

15:00 – 15:30 Kaffe/Te och kaka
15:30 Visning av kimonos med förklaring och historia, Svenska folkdräkter, demonstration av traditionella japanska och svenska instrument samt live musik.
19:00 Middag Buffé med Japanska och svenska rätter samt dessert
20:00 Evening concert with acoustic music

Kostnad för allt inkl middag 450 SEK
För meny och övrig information besök event sidan via
https://www.facebook.com/IsshoniTogether/
Tvådagars biljett för Kulturdagen inkl show, middag och konsert och Stora finalkonserten 700SEK för en person 1300SEK för 2 personer

Stora final konserten 8-14
Alla artister spelar i flera omgångar
Endagsbiljett Stenegård 14 augusti

1 biljett 400 SEK
2 Biljetter 700 SEK
3 biljetter 900 SEK
4 biljetter 1000 SEK
5 biljetter 1200 SEK

 

 

 
What is isshoniTogether?

isshoniTogether is actually the same word twice. isshoni, or spelled in Japanese: 一緒に and means ‘together’. In Swedish the word is “Tillsammans”.

isshoniTogether has a few different objectives and goals.

IsshoniTogether aims to help artists help each other, reaching wider audiences and reach beyond their own country or geographical region.

Through a ‘band camp’ stretching over 10 days the artists will get ample time to spend time together on and off stage. There will be time for discussions, as well as leisure activities.

The music industry is changing, but it doesn’t change the same way, or at the same pace across the globe. In each country certain ‘rules’, habits, and customs apply.

For example, in many countries music is spread via “Spotify”, however Spotify usage varies around the globe and is not truly global yet.

In Japan for example, music is still often distributed via CDs, sold in music retail stores, at live concerts and online.

isshoniTogether aims to help audiences discover music the have not yet been exposed to, or having a hard time to find.

isshoniTogether aims to build bridges of friendship with music as the tool.


What will happen during isshoniTogether “Tillsammans” in Sweden August 5-14?

The idea is that through connecting musicians with each other, as friends, they can endorse each other in their respective home countries.

Therefore IsshoniTogether provides a “band camp” for artists.

This summer the band camp will be in Järvsö, Sweden. Here musicians from Japan and Sweden will be living together in cottages for 10 days. Eating breakfast together, having workshops and discussions together in topics that can be helpful such as:

– How do you distribute your music?

– How do you reach your fans?

– How do you best utilize social media?

This way they can share their experiences with each other and learn about different ways of conducting there music business.

They will also PLAY together and set up concerts together.

Who are the participating artists?

The participants are artists from both Sweden and Japan.
You can read about them at http://www.isshonitogether.com/itej-2016-artists/

Where are the concerts?

We will be performing in Järvsö, Hälsingland, and surrounding areas, 

and a few other concerts in other parts of Sweden.

For the Grand Final week end August 13-14. in Järvsö

we will arrange bus transportation Stockholm – Järvsö
For a detailed schedule please visit our web site 

http://www.isshonitogether.com/biljetter-tickets/
our Facebook page

https://www.facebook.com/IsshoniTogether/


Do you have Facebook event pages for the concerts?

We will update regularly with event links on

https://www.facebook.com/IsshoniTogether/


How to get to Järvsö?

Specially chartered bus round trip Stockholm – Järvsö 

Dep. Saturday morning August 13
Return Sunday night, Aug 14
Two-way ticket 400 SEK
One way, up or down 200 SEK

Book before August 9

For other departure times please book on your own at:
Bus:
http://harjedalingen.se/

or for trains
 https://www.sj.se/#/

For accommodation in Järvsö, book cottage, hostel, bed and breakfast, hotel etc. at:

Bo

How can I book a two-way bus ticket (Stockholm-Järvsö) for the grand final week end events (August 13-14)?
If your prefer not to go with our special charter bus 
we recommend you buy bus tickets at 
http://harjedalingen.se/

How and where can I buy tickets to the concerts?

Tickets can be purchased online at our web site with Swish or PayPal.
For some the events it will also be possible to by tickets at the door.
Available from 7-19
For ticket information and ticket purchases please visit

http://www.isshonitogether.com/biljetter-tickets/

How much is a concert ticket?

Each event is separately ticketed and varies in price depending on the location.

Several of the events will have a reduced price if one purchases several tickets at one time.

Most tickets do not cost more than 150 SEK per ticket, most of them less.

However, for the final week end August 13 and 14 there will be special ticketing.

One can purchase either a one-day ticket or two day combo ticket.
August 14 Grand Final also offers “friendship ticketing” with great deals when you purchase multiple tickets.
After all we are doing this Together!

How much does the events during the grand finale week end (August 13-14) cost, and what is included?

August 13 Culture Day at Bergskrogen

(Bergskrogen serves lunch between 11:30 to 14:30)

For more information visit http://bergshotellet.se/bergskrogen )

Free from charge: 12.30 o’clock : Meet and greet and hanging with the artists.
Outdoor activities, weather permitting.

Ticketed event starting at 15:00 o’clock

– Afternoon coffee/tea and Swedish “kaka”
– Show with kimonos, Swedish traditional folkdresses, traditional Japanese and Swedish instrument demonstration, and live music
– Dinner: Buffet with Japanese and Swedish dishes and dessert.
– Evening concert with Acoustic Music

Per pers. incl dinner (excl beverage) 450 SEK
For buffet menu and other information please visit our event page via
https://www.facebook.com/IsshoniTogether/
Two day package Culture day August 13 incl show, dinner and concert 
and the Grand Final Concert August 14:
1 person 700SEK or 1300SEK for 2 people.

Grand Final Concert 8-14

All artists performing
One-day ticket to Stenegård August 14

1 ticket 400 SEK
2 Tickets 700 SEK
3 tickets 900 SEK
4 Tickets 1000 SEK
5 Tickets 1200 SEK

Two-day ticket Culture Day 8-13 and the final concert Stenegård 8-14 700 SEK


For tickets please visit:

Biljetter – Tickets